Thi công cọc xi măng đất cho nhà máy nhiệt điện Trà Vinh

Thi công cọc xi măng đất cho nhà máy nhiệt điện Trà Vinh

Tên đầy đủ: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. 

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84) 0294 3923222                   Fax: (+84) 0294 3923243

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ – EVNGENCO1, ngày 29/01/2015 của Tổng Công ty Phát điện 1 với chức năng, nhiệm vụ: Sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý vận hành các nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) tại Duyên Hải; bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình nhiệt điện; quản lý, vận hành cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải; thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình Nhiệt điện mới; tư vấn và thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây lắp các công trình điện; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

QUY MÔ, NĂNG LỰC

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được Tổng công ty Phát điện 1 giao nhiệm vụ quản lý NMNĐ Duyên Hải 1, NMNĐ Duyên Hải 3 với tổng công suất 2.490MW và Cảng than lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long cho phép tiếp nhận tàu có trọng tải 30.000 tấn hoạt động.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 13 Phòng ban, phân xưởng trực thuộc với tổng số lao động tính đến ngày 31/03/2019  là 1.146 người.

THÀNH TỰU NỔI BẬT

NMNĐ Duyên Hải 1 chính thức phát điện thương mại vào tháng 01/2016; NMNĐ Duyên Hải 3 chính thức hát điện thương mại vào tháng 03/2017. Tính đến hết năm 2018, Công ty đã phát được hơn 27 tỷ KWh điện; hàng năm Công ty sản xuất khoảng 15 tỷ KWh điện, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất và đời sống của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Tổng chi phí cọc xi măng đất: 40 Tỷ