Dự án thi công cọc xi măng đất KCN Thành Thành Công Tây Ninh

Dự án thi công cọc xi măng đất KCN Thành Thành Công Tây Ninh

Hình ảnh thi công cọc xi măng đất trong khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh với hơn 12 phân xưởng, mỗi phân xưởng 5000m2.
 

Hình ảnh cọc xi măng đất trên công trường đang thi công.