DỰ ÁN CÔNG TY CP NHỰA DUY TÂN LONG AN

DỰ ÁN CÔNG TY CP NHỰA DUY TÂN LONG AN

Thi công xây dựng Công Ty Cổ Phần Nhựa Duy Tân Long An.
KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Hạng mục:Hệ thống khung giá đỡ và tấm pin năng lượng mặt trời
  • Vị trí:KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
  • Giá trị hợp đồng:11,292,238,668 đồng